Ny nettside kommer snart.

Spørsmål om Bergens Tekniske Museum sendes til Jon Grutle
på telefon 95078360 eller email jogr@online.no