top of page
gamletrikkehall_edited.jpg

Det startet i 1897

Bergens Tekniske Museum sin hovedbygning kalles på folkemunne for Trikkehallen, men utgjør vognhallen, som en del av anlegget som ble bygget for Bergen Elektriske Sporvei.

 

Sporveien som ble etablert i 1897 holdt den første tiden til i Lyder Sagens gate. Med utvidelse av sporveisdriften kom behovet for et større anlegg. Anlegget åpnet i 1913, og forble sporveiens hjem til åpningen av det store anlegget på Mannsverk i 1958.

 

Schak Bull var arkitekten som fikk oppdraget på tomten bak da nyoppførte Møhlenpris skole. Hvem var så denne Schak Bull?

 

Schak_Bull.jpg

SCHAK BULL

10. mai 1858 - 25. januar 1956 (97 år)

Schak August Steenberg Bull var født 10. mai, 1858, på Fagerås gård i den gang Årstad kommune.  

 

17 år gammel drar han til Sveits og utdanner seg til arkitekt på den polytekniske høyskolen i Zürich. I 1880 etablerer han seg i Bergen med kontor i Olav Kyrresgate. De neste 40 årene rekker han å sette sitt preg byen og landet. Bull regnes som en sentral arkitekt i Norge. Mange av bygningene hans gikk med i bybrannen i 1916, men det er fortsatt mange som utgjør dagens bybilde. Noen få av hans kjente og eksisterende bygg er; Sandvikskirken (1891), Bergen Haandværks- og Industriforenings Aldershjem i Kaigaten (1884), Edvard Griegs hjem Troldhaugen (1885) og Bergen Kreditbank på Vågsallmeningen (1918).

Schak Bull var bror av statsråd Edvard Hagerup Bull, fetter av Ole Bull og nevø av Edvard Grieg. Schak Bull døde i 1956.

 

Trikkehallen åpnet altså i 1913 og var et svært moderne anlegg. Samtidig ble «trikkebyen», som er kvartalet nord for Trikkehallen, bygget. av Bergens Sporveisfunksjonærers Forening. De to kvartalene utgjorde et komplett anlegg med funksjonærboliger, vognhall, direksjonskontorer og verksted. De sporveisansatte bodde nærmest på arbeidsplassen. Dette var ikke en uvanlig løsning under den teknisk industrielle utviklingen, som sikret lojalitet og effektivitet.

 

Bygningsmassen slik den fremstår i dag, er i liten grad endret, med unntak av noe bygningsmasse tilført senere, da bussene kom til. Etter at Bergens Sporvei flyttet hovedbasen til Mannsverk i 1958, fortsatte sporveisdriften til nyttårsaften 1965, da punktum for trikken i Bergen ble satt for godt. I årene fram til 1988 holdt blant annet den tidligere Anleggsseksjonen i Bergen kommune til på anlegget. 

 

Anlegget var preget av manglende vedlikehold gjennom årtier da museet flyttet inn. Iherdig arbeid av flere styrer har ført til at tak, fasader og elektrisk anlegg er i god stand. Det gjenstår ennå mye arbeid inne i byggene før man kan kalle det restaurert. Imidlertid er selve vognhallen i god stand, og det er denne som i stor grad benyttes til museumsformål inntil øvrige arealer innvendig er ferdigstilt. 

 

Bergens Tekniske Museum, som var en interesseorganisasjon for opprettelse av et teknisk museum i byen, ble stiftet allerede i 1974. Organisasjonen som hadde blikket rettet mot flere mulige eiendommer, grep muligheten da kommunen flyttet ut av Trikkehallen. I 1990 flyttet de inn i Trikkehallen, som på det tidspunkt var vedtatt revet. Gjennom iherdig arbeid klarte museets venner og ildsjeler å sikre levedyktighet for viktig lokal industrihistorie, ved at anlegget ble gjenstand for fredningsvedtak i 1994. Siden er det også omregulert til museumsformål.

bottom of page