Åpningstider:

 

Museet er åpent i sesong søndag fra 12oo til 16oo

 

Barn     kr.  30,-

Voksne kr.  50,-

Familie kr. 100,-

Tlf. 55 96 11 60

Gateadresse:

 Thormølensgate 23

 Möhlenpris

 Bergen

 

Postadresse:

 Bergens Tekniske Museum

 Postboks 831

 Sentrum

 5807 Bergen

Epost: jogr@online.no

 

 Våre internettsider er under utvikling. Følg med for oppdateringer

 

Velkommen til  Bergens Tekniske Museum

Bergens Tekniske Museum har som formål å vise den tekniske utviklingen i Bergen og på Vestlandet, med hovedvekt på transport og kommunikasjon. Museet er en paraply-orginasisasjon for en rekke foreninger og grupper forankret i den tekniske utvikling i det 20 århundre. I tillegg har museet en rekke enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner som medlemmer. Det er disse som driver BTM på frivillig og ulønnet basis. Et valgt styre ivaretar museets interesser. Den gamle trikkehallen er fra 1913 og ble fredet av Riksantikvaren 1994. Museet vektlegger en levende utstilling som viser hvordan de tekniske innretninger fungerer.

Aktivitesplan 2019

Ustilling

Kontakt

Bergen Tekniske museum er åpen om søndagene

kl. 12.00-16.00

 

Det blir forløpig ikke trikkekjøring. Konsesjonen for å kjøre trikken er gått ut, og det jobbes med få til en midlertidig konsesjon inntil ny  konsesjon  er på plass. For informasjon :  tlf. 95078360.

 

 

Dato for åpning og vaktliste:

 

Mai

Søndag  12. : Marked  Vakt: BTM Styret

Søndag  19.                 Vakt: Trykk

Søndag  26.                 Vakt: Tidebuss

 

Juni

Søndag  02.             Vakt: CBOC

Søndag  16.             Vakt: BVK

Søndag  30.             Vakt: BTM styret

 

Juli

Stengt i ferien

 

August

Søndag  18.             Vakt: BTM styret

Søndag  25.             Vakt: Rutebil

 

September

Søndag  01.             Vakt: NJK

Søndag  08.             Vakt: AMCAR

Søndag  15.             Vakt: BVK

Søndag  22.             Vakt: Grutle

Søndag  29.             Vakt: Miliitær

 

Oktober

Søndag  06.             Vakt: AMCAR

Søndag  13.             Vakt: Minibil

Søndag  20.             Vakt: Fbåten

Søndag  27.             Vakt: Elektr.

 

November

Søndag  03.             Vakt: BPMK

Søndag  10.             Vakt: Tinnsoldat

Søndag  17.             Vakt: BTM styret

 

Sesongåpning

 

Sesongåpning for Bergens Tekniske Museum måtte dessverre utsettes til 12 mai i år og ble derfor noe forsinket grunnet opprydding og anleggsarbeid. Det arbeides blant annet med strømforsyning og ny konsesjon for museumstrikken. Dette er et omfattende arbeid som skal til for å få museumstrikken i drift igjen. Vi kommer tilbake med informasjon når alt er på plass.

 

Vi åpnet som vanlig sesongen med en markedsdag der det i år var gratis inngang. Det møtte opp ca 15 selgere som fikk utdelt gratis plass med stoler og bord. Kafeen var også åpen og med oppunder 500 besøkende må dagen kunne betegnes som en suksess.

 

 

Kontakt med BTM

 

Museet admnistreres av et valgt styre.

For informasjon og spørsmål kan styreformann
John B. Grutle kontaktes;

eller du kan sende oss en melding til:

Adressen til Bergenstekniskemuseum:

Thor Mølhensgt 23, 5807 Bergen

 

 

 

DETTE ER DEN OFFISIELLE HJEMMESIDEN TIL BTM SOM REDIGERES AV MUSEETS STYRE